2 Het IoT in de praktijk
15
2.1 Bouwstenen
15
2.1 Bouwstenen vervolg
16
2.2 Er is sprake van een explosieve groei
17
2.3 Gevolgen van de wereldwijde opmars van het IoT
17
2.4 IoT stimuleert de economische groei
20
2.5 Privacy en veiligheid
26
2.6 Internationale standaarden en protocollen
27
2.7 Verdere snelle opmars van IoT-toepassingen
28
3 Inspirerende voorbeelden van IoT-toepassingen
30
3.1 Algemeen
30
3.2 De woning
30
3.3 Beveiliging
31
3.4 Transport
32
3.5 Bedrijfsleven
33
3.6 Infrastructuur en gebouwen
34
3.7 e-Health
34
3.8 Milieu
35
3.9 Smart Cities
35
4 Ondernemers hebben een IoT-strategie nodig
37
4.1 Algemeen
37
4.2 Alles wordt smart business
37
4.3 IoT staat bij veel bedrijven nog in de kinderschoenen
38
4.4 Start-ups in de wereld van economie 4.0
40
4.5 Bedrijfsstrategie 4.0
43
4.6 Aan de slag met IoT
50
Bijlage
58