Box 2 Wat is een disruptive technology?

Bij de bestuurstop van veel bedrijven neemt de zorg toe over de gevolgen van innovatieve technologie die verdienmodellen van bestaande ondernemingen hard onderuit kan halen. Wikipedia omschrijft dit schrikbeeld van ondernemers als volgt: “A disruptive innovation is an innovation that helps create a new market and value network, and eventually disrupts an existing market and value network (over a few years or decades), displacing an earlier technology.” Vooral grote traditionele bedrijven lopen het risico geconfronteerd te worden met kleine snelle ondernemingen of start-ups die met internet-toepassingen en slimme technologie nieuwe producten of diensten in de markt zetten. Dit kan ertoe leiden dat de omzet van traditionele ondernemingen fors daalt waardoor ze zelfs kunnen omvallen. De oorzaak ligt veelal bij bureaucratische besluitvorming, onvoldoende aandacht voor innovaties en onderschatting van (nieuwe) concurrenten. Bovendien is de organisatie binnen traditionele bedrijven niet voorbereid op de mogelijkheid van disruption en de vatbaarheid daarvoor. In het FD Outlook Magazine van maart 2015 wordt betoogd dat grote gevestigde bedrijven ‘disruption’ in de vorm van kleine slimme concurrenten die schijnbaar uit het niets de markt veroveren, kunnen zien aankomen. Deze bedrijven moeten in hun sector letten op drie belangrijke signalen: klanten zitten in een keurslijf, prijzen zijn onhelder en in het productieproces is er sprake van verspilling van geld en mankracht. Een voorbeeld is de retailsector die in veel landen forse omzetverliezen lijdt door de opmars van webwinkels die klanten de mogelijkheid bieden om 24 uur per dag op het internet te winkelen. Bij de opkomst van het online winkelen ging deze sector er ten onrechte vanuit dat hun omzet daardoor nauwelijks beïnvloed zou worden. Bekende voorbeelden van disruption zijn de taxi app Uber en de huizendeelsite Airbnb. 

 

1.3 Algemene kenmerken van het IoT

De drie A’s
Het Internet of Things wordt ook wel het Internet of Everything genoemd, omdat het de potentie heeft alles en iedereen ter wereld te verbinden. Het IoT wordt mogelijk gemaakt door recente technologische ontwikkelingen. Maar wat onderscheidt nu het IoT van eerdere ontwikkelingen om informatie te meten en versturen over objecten en processen? 

7