Willem Vermeend

Willem Vermeend is ondernemer en investeerder op het terrein van het internet en nieuwe technologie, waaronder IoT. Daarnaast vervult hij functies als bijzonder hoogleraar Economie 4.0, commissaris bij verschillende bedrijven, bestuurslid van de IoT Academy en maakt hij deel uit van de nationale stuurgroep Smart Industry. Als auteur heeft Vermeend verschillende fiscale, economische en financiële bestsellers geschreven. In de periode 19994-2002 was  hij staatssecretaris van Financiën en  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Willem Vermeend
facebook icon to Willem Vermeendtwitter icon to Willem Vermeendlinkedin icon to Willem Vermeendemail icon to Willem Vermeend

Jan Willem Timmer

Jan Willem Timmer is als ondernemer internationaal actief op het terrein van economie en smart industry. Hij studeerde rechten en economie aan Harvard University en finance aan Oxford. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren colleges gegeven op het vakgebied van de economie aan verschillende universiteiten waaronder Harvard.

Jan Willem Timmer
linkedin icon to Jan Willem Timmer