1. Wat is het Internet of Things?

1.1 Inleiding

Snelle verandering van de wereldeconomie
Het komende decennium zal de wereldeconomie razendsnel en ingrijpend veranderen. Niet alleen door economische machtsverschuivingen van westerse economieën naar opkomende landen als China en India, maar vooral door de onstuitbare opmars van het internet en nieuwe technologische ontwikkelingen. Ze hebben zowel een sterke invloed op de economieën van landen als op de bedrijfsresultaten van ondernemers. Volgens internationale onderzoeken spelen nieuwe internettoepassingen daarbij een cruciale rol. Deze toepassingen staan in de kopgroep van innovaties met een sterke economische impact. Het gaat daarbij om het mobiele internet en internettoepassingen op allerlei terreinen, zoals e-business, e-government, e-health, e-education, e-towns, e-security, e-entertainment en e-energy. Daarnaast wordt het beleid van politieke beleidsmakers, bedrijfsmanagers en ondernemers beïnvloed door slimme robottechnologie, ‘zelflerende’ computers, het Internet of Things, 3D-printen, analysetechnologie voor Big Data, drones, nanotechnologie en cloud computing. Ze bepalen in belangrijke mate de economische groei en werkgelegenheid van een land, maar ook de verdienmodellen van bedrijven. Politieke beleidsmakers en ondernemers die digitalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen niet hoog op de beleidsagenda hebben staan, gaan de boot missen. En dat geldt ook voor het onderwerp duurzaamheid. Mede onder invloed van de internationale afspraken die december 2015 zijn gemaakt tijdens de wereldklimaattop in Parijs zal duurzaamheid de norm worden. De komende jaren zullen wereldwijd door overheden en bedrijven miljarden worden uitgegeven aan maatregelen op het terrein van hernieuwbare energie en energiebesparing. Deze investeringen moeten leiden tot een beperking van de uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2.  Met de inzet van nieuwe technologie, waaronder het Internet of Things, kan daaraan een bijdrage worden geleverd. Op dit moment zien we al  een snelle opmars van start-ups die op dit terrein met innovaties bezig zijn.

Economie 4.0 
Door digitalisering en nieuwe (productie)technologieën gaan de economieën van veel landen meer veranderen dan de afgelopen dertig jaar. Dat geldt ook voor Nederland. De optelsom en integratie van deze ontwikkelingen in ons leven en werken kunnen worden samengevat onder de noemer economie 4.0, de vierde revolutionaire ontwikkeling in de geschiedenis van de wereldeconomie. Vooraf aan 4.0 gingen de ingrijpende gevolgen van het gebruik van stoommachines (1.0), gevolgd door de impact van de opkomst van de staalindustrie en de verbrandingsmotor (2.0) en daarna kwamen de computers die de samenleving en economie sterk hebben veranderd (3.0).

Door de opmars van economie 4.0 staat nu al vast dat steeds meer bedrijven hun verdienmodel ingrijpend moeten aanpassen. 

3