Voor de toekomstige groei van het IoT is het essentieel dat er uniforme standaarden en protocollen worden vastgesteld. We komen hier in hoofdstuk 2 op terug.

1.4 Geschiedenis in het kort

Het internet werd door het Amerikaanse leger in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld als het ARPANET. Later werd in het Europese CERN de basis gelegd voor het World Wide Web. In 2015 ligt het aantal internet gebruikers wereldwijd rond de 3,2 miljard. Dat is zo’n 45% van de wereldbevolking. Tien jaar geleden waren er nog maar 1 miljard internetgebruikers (toen circa 16% van de wereldbevolking). De onderstaande figuur geeft de belangrijkste mijlpalen weer in het ontstaan van het internet.

Box 4 Hoogtepunten uit de geschiedenis van het internet
10