Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, zal het bedrijfsleven radicaal veranderen: het gaat om smart productions, smart business en smart services.

De Smart Industry moet een centrale pijler worden van economie 4.0 in ons land. Ze kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing en versterking van het Nederlandse exportpakket op internationale markten en schept de komende jaren vele tienduizenden nieuwe banen.

Zie http://www.smartindustry.info/ en het filmpje hier rechts.

 

1.2 De opmars van IoT

Het Internet of Things, ook wel afgekort als IoT, is een recente technologische ontwikkeling waarmee steeds meer voorwerpen digitaal via het internet met elkaar worden verbonden. Het gaat daarbij om een breed scala aan voorwerpen zoals producten, apparaten, machines en systemen. Door in deze zogenaamde ‘dingen’ elektronica, zoals sensoren, geheugenchips, microprocessoren en connectiviteit in te bouwen worden ze ‘slim’ gemaakt. Zo zijn ze in staat met elektronische sensoren enorme stromen aan waardevolle informatie te verzamelen en over het internet te verzenden. Bijvoorbeeld over de toestand en de omgeving van een object. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van bedrijfsprocessen, maar ook om producten en diensten te ontwikkelen met een grotere toegevoegde waarde. Deskundigen wijzen er terecht op dat bij de economische waarde niet de internetverbindingen centraal staan, maar wat een bedrijf vervolgens doet met de stroom aan data die deze slimme verbindingen opleveren. Deze waardevolle informatie (Big Data) wordt beschouwd als het nieuwe goud.

Door de explosieve groei van zowel het vaste als mobiele internet, en verregaande technologische ontwikkelingen, zal het gebruik van IoT in de privé- en bedrijfssfeer en bij de overheid snel toenemen. Volgens de meest recente schattingen, zijn er op dit moment zo’n 5 miljard ‘dingen’ wereldwijd aangesloten op het Internet of Things. Experts van het internationale onderzoeksbureau Gartner verwachten dat dit aantal in 2020 rond de 25 miljard zal liggen. Cisco denkt dat het er 50 miljard zullen zijn. Maar er zijn ook veel hogere voorspellingen. Zo gaan Intel en IDC zelfs uit van meer dan 200 miljard apparaten en andere voorwerpen. Deze aangesloten ‘dingen’ zullen voor ongeveer een derde bestaan uit PCs, tablets en smartphones en voor het resterende, grootste deel, uit andere soorten ‘dingen’ die met het internet verbonden zijn, zoals sensoren en andere slimme apparaten die monitoren, analyseren, aansturen, controleren en (automatisch) optimaliseren.

5